Gospodarka i praca w Zawierciu

huta szkła w Zawierciu

Rozwój miasta i nowe miejsca pracy

Perspektywy rozwoju Zawiercia zostały opisane w dokumencie zatytułowanym Strategia rozwoju miasta. Zawiercie 2025 plus. Lokalne władze chcą wykorzystać dogodne położenie miejscowości i zachęcić inwestorów do zakładania przedsiębiorstw właśnie w tym rejonie.

Miasto położone jest w odległości 43 km od Katowic, 67 km od Krakowa, 45 km od Częstochowy, 28 km od Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice – Pyrzowice oraz 75 km od Międzynarodowego Portu Lotniczego Kraków – Balice. Przez Zawiercie przebiega droga krajowa numer 78. Zlokalizowana jest tutaj także jedyna trasa łącząca Śląsk z województwem świętokrzyskim.

Do głównym problemów miasta należy mała liczba nowoczesnych firm działających na rynku nowych technologii. Dlatego władze starają się wzbudzić w mieszkańcach przedsiębiorczość. Urzędy pracy przeprowadzają szkolenia, które pokazują, że zakładanie własnej firmy może być prostsze, niż się w rzeczywistości wydaje.

Z drugiej strony pracodawcy narzekają na brak wykwalifikowanej kadry, co sprawia, że często zatrudniani są fachowcy spoza granic naszego kraju. Jest to również związane z brakiem kadry nauczycielskiej w branżowych szkołach zawodowych. Lokalne władze chcą wdrożyć plan poradnictwa zawodowego, który ma pomóc młodym ludziom wybierać deficytowe profesje.

Przemysł hutniczy

Przemysł hutniczy to obok górnictwa główna część przemysłu metalurgicznego. Największe przedsiębiorstwa miasta to między innymi huta szkła w Zawierciu oraz dawna Huta Zawiercie.

Obie firmy rozpoczęły swoją działalność w XIX wieku. Przez lata notowano wzrost produkcji oraz spadek znaczenia na lokalnym rynku. Obecnie istotne jest przekształcenie procesu produkcyjnego tak, aby wykorzystać najnowsze technologie.

Branża turystyczna – Zawiercie

Dużą rolę w kształtowaniu życia gospodarczego miasta odgrywa branża turystyczna. To właśnie w Zawierciu zaczynają się rowerowe i piesze szlaki prowadzące na Jurę Krakowsko-Częstochowską. Coraz większa liczba turystów sprawia, że mieszkańcy Zawiercia rozwijają usługi sektora turystycznego oraz sportowego. Okoliczne tereny są bowiem bogate w skałki wapienne idealne do wspinaczki. Jura Krakowsko-Częstochowska to największy w Polsce teren wspinaczkowy, co sprawia, że często na tych terenach organizowane są kursy wspinaczkowe oraz wyjazdy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.