Starszy specjalista

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach
Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Katowice
Ogłoszenie o naborze Nr 113227

Warunki pracy

Praca w siedzibie komendy w godzinach pracy komendy tj.: od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 do 15:30.


Budynek komendy nie jest dostosowany do poruszania się osób na wózkach inwalidzkich (brak podjazdów, windy, toalet przystosowanych do osób z niepełnosprawnością na wózkach inwalidzkich. Pomieszczenia są zlokalizowane na wysokim parterze oraz I piętrze.


Warunki pracy: • oświetlenie naturalne/sztuczne,

 • obciążenie narządu wzroku związane z pracą przy monitorze komputerowym,

 • praca przy komputerze wymagająca wysiłku statycznego,

 • stres związany z obsługą proceduralną zamówień publicznych (terminowość, złożoność aktów prawnych).

Zakres zadań

 • uczestniczy w przygotowaniu i prowadzeniu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, w tym: opracowuje i publikuje dokumentację postępowania, przygotowuje i publikuje ogłoszenia, oraz wykonuje inne czynności związane z przygotowaniem i prowadzeniem postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wynikających z obowiązujących przepisów i procedur wewnętrznych,
 • uczestniczy w pracach komisji przetargowej, sporządza protokoły postępowania o zamówienie publiczne,
 • uczestniczy w przygotowaniu umów pod względem zgodności z przepisami z zakresu zamówień publicznych,
 • przygotowuje i prowadzi postępowania o udzielenie zamówienia publicznego poza ustawą Prawo zamówień publicznych, zgodnie z regulacjami wewnętrznymi Komendy Wojewódzkiej PSP,
 • prowadzi rejestr umów i statystyki zamowień publicznych, sporządza plan zamówień publicznych, plan postępowań i sprawozdań z udzielonych zamówień publicznych,
 • sporządza zbiorcze zestawienia w zakresie zamówień publicznych realizowanych przez wydziały komendy.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w zakresie pracy biurowej
 • Znajomość i umiejętność stosowania przepisów dotyczących funkcjonowania Państwowej Straży Pożarnej, znajomość prawa zamówień publicznych, prawa pracy, prawa administracyjnego, ustawy o służbie cywilnej
 • Umiejętność planowania i organizowania pracy, zdolność analitycznego myślenia
 • Znajomość pakietu MS Office w szczególności Excel, Word
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Odporność na stres,
 • Umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, samodzielność.

Podobne oferty

Specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: - praca na stanowisku wymaga dyspozycyjności oraz związana jest z odbywaniem wyjazdów służbowych na terenie kraju w tym polegających na przeprowadzaniu wizji...

Data publikacji: 2023-01-29

Firma: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Lokalizacja: śląskie / Katowice

Specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: - obciążenie mięśniowo – szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych i prowadzeniu samochodu służbowego, - praca na tym...

Data publikacji: 2023-01-29

Firma: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Lokalizacja: śląskie / Jaworzno

Specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: - obciążenie mięśniowo – szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych i prowadzeniu samochodu służbowego, - praca na tym...

Data publikacji: 2023-01-29

Firma: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Lokalizacja: śląskie / Jaworzno