Starszy referent

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach
Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy referent
Miejsce pracy: Katowice
Ogłoszenie o naborze Nr 113796

Warunki pracy

Praca w systemie ośmiogodzinnym, jednozmianowym. Oświetlanie sztuczne, pozycja ciała – głównie siedząca.


Stanowisko pracy wyposażone w biurowe urządzenie wielofunkcyjne, kserokopiarkę, skaner, telefon, komputer oraz w monitor ekranowy – czas pracy przy monitorze powyżej połowy dobowego czasu pracy. Na stanowisku pracy występuje czynnik zagrożenia korupcją oraz wysiłek fizyczny związany
z przenoszeniem znacznej ilości dokumentów.


Stanowisko pracy w Kancelarii Tajnej Wydziału Bezpieczeństwa Informacji usytuowane jest na VI piętrze bloku C w kompleksie budynków KWP w Katowicach, przy ulicy Lompy 19. Wejście do Wydziału Bezpieczeństwa Informacji wiąże się z koniecznością pokonywania drzwi z samozamykaczami otwieranych za pomocą karty magnetycznej. Blok C jest częściowo dostosowany dla osób z niepełnosprawnościami.
W budynku znajdują się windy (bez informacji głosowej). Pomieszczenie sanitarne przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się na parterze bloku A (przy wejściu głównym), co powoduje konieczność pokonywania dużych odległości oraz otwierania drzwi p.poż. z samozamykaczami.


Wejście do kompleksu budynków KWP w Katowicach mieszczących się przy ul. Lompy 19 jest dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami: ruchoma platforma do transportu wózków, brak progów utrudniających poruszanie się osobom z niepełnosprawnością ruchową, odpowiednia szerokość ciągów komunikacyjnych.

Zakres zadań

 • Kontroluje poprawność oznaczania dokumentów niejawnych i zwraca je wykonawcom merytorycznym do uzupełnienia w przypadku, gdy nie spełniają wymogów formalnych, w celu niedopuszczenia do naruszenia przepisów o ochronie informacji niejawnych.
 • Przyjmuje, ewidencjonuje, przechowuje, przekazuje i wysyła dokumenty niejawne, w celu zapewnienia prawidłowego obiegu dokumentów niejawnych w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Katowicach oraz sporządza kopie, wyciągi, wypisy, odpisy lub wydruki z dokumentów niejawnych oraz potwierdza ich zgodność, w celu przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych.
 • Przestrzega określonych okresów ochrony informacji niejawnych, ustawowych terminów dokonywania przeglądu materiałów niejawnych, dokonuje adnotacji dot. zmiany/zniesienia klauzuli tajności na dokumentach i w urządzeniach ewidencyjnych prowadzonych w Kancelarii Tajnej, w celu ustalenia czy dokumenty spełniają ustawowe przesłanki ochrony informacji niejawnych.
 • Rozlicza policjantów i pracowników Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach z posiadanych dokumentów niejawnych, w przypadku rozwiązania stosunku służbowego (pracy) lub przeniesienia do służby w innej jednostce/komórce organizacyjnej Policji oraz potwierdza fakt rozliczenia na karcie obiegowej, w celu niedopuszczenia do naruszenia przepisów o ochronie informacji niejawnych.
 • Odnotowuje w urządzeniach ewidencyjnych zwrot do Kancelarii Tajnej dokumentów/materiałów niejawnych ostatecznie zakończonych, sporządza spisy akt przekazanych i protokoły oceny dokumentacji niearchiwalnej kategorii „B” oznaczonej symbolem „BC” przeznaczonej do zniszczenia, a następnie dokonuje rozliczenia urządzeń, w celu zapewnienia możliwości sprawdzenia – w każdym momencie – gdzie dokument/materiał jest przechowywany.
 • Corocznie rozlicza wszystkie pozycje w prowadzonych urządzeniach ewidencyjnych oraz uczestniczy w czynnościach dotyczących przekazania jednostek/komórek organizacyjnych podległych Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Katowicach, w celu sprawdzenia stanu ewidencyjnego dokumentów niejawnych ze stanem faktycznym.
 • Prowadzi skorowidze imienne funkcjonariuszy i pracowników mających w swojej dyspozycji dokumenty niejawne, sporządza wykazy dokumentów niejawnych pobranych z Kancelarii Tajnej przez policjantów i pracowników i okresowo rozlicza dokumenty z dziennikiem ewidencyjnym, w celu zapewnienia możliwości sprawdzenia – w każdym momencie – co dzieje się z dokumentem/materiałem niejawnym.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w pracy przy ewidencji i obiegu dokumentów niejawnych
 • Umiejętność stosowania odpowiednich przepisów (Ustawa o ochronie informacji niejawnych oraz aktów wykonawczych)
 • Umiejętność planowania i organizowania pracy własnej
 • Umiejętność współpracy
 • Komunikatywność
 • Poświadczenie bezpieczeństwa stwierdzające dawanie rękojmi zachowania tajemnicy w zakresie dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „ściśle tajne”
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Umiejętność szybkiego uczenia się
 • Umiejętność szybkiego działania
 • Umiejętność radzenia sobie w sytuacjach stresowych
 • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

Podobne oferty

Referent

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: Praca administracyjno-biurowa Obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie Użytkowanie sprzętu biurowego (drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów) Wysiłek...

Data publikacji: wczoraj

Firma: Izba Administracji Skarbowej w Katowicach

Lokalizacja: śląskie / Katowice

Referent ds. technicznych

pomoc w przygotowaniu dokuemtów, kopiowanie i skanowanie dokumentów, przygotowanie bieżącej korespondencji do wysyłki, przygotowanie dokumentów przeznaczonych do składnicy akt, inne prace zlecone przez przełozonego, praca od poniedziaku do czwartku w...

Data publikacji: 2023-02-03

Firma: Powiatowy Urząd Pracy w Sosnowcu

Lokalizacja: śląskie / Sosnowiec

Referent administracyjno-biurowy

pomoc w przygotowaniu dokuemtów, kopiowanie i skanowanie dokumentów, przygotowanie bieżącej korespondencji do wysyłki, przygotowanie dokumentów przeznaczonych do składnicy akt, inne prace zlecone przez przełozonego, praca od poniedziaku do czwartku w...

Data publikacji: 2023-02-03

Firma: Powiatowy Urząd Pracy w Sosnowcu

Lokalizacja: śląskie / Sosnowiec