Starszy referent / Młodszy specjalista w Dziale Księgowości Ogólnej i Sprawozdawczości w Wydziale Księgowości

starszy referent / młodszy specjalista w Dziale Księgowości Ogólnej i Sprawozdawczości w Wydziale Księgowości

 

Numer ogłoszenia: Katowice/23/03

Miejsce pracy: Katowice

Forma zatrudnienia / wymiar etatu: umowa o pracę / pełny etat

 

Termin składania ofert: 27.01.2023 r.

Szczegóły oferty


GŁÓWNE ZADANIA:
 • kontrola formalno-rachunkowa, dekretacja i ewidencja dowodów księgowych wg obowiązujących w NFZ zasad rachunkowości,
 • sporządzanie dokumentów zastępczych PK i ich ewidencja,
 • obsługa kasy gotówkowej,
 • rozliczanie zaliczek pracowników,
 • terminowe regulowanie zobowiązań,
 • windykacja należności,
 • bieżąca analiza sald i obrotów kont,
 • przygotowywanie danych niezbędnych do sporządzania sprawozdań finansowych.
WYMAGANIA:

 

Wymagania konieczne:

 • Wykształcenie: średnie lub wyższe (mile widziane wykształcenie ekonomiczne o specjalności rachunkowość)
 • Lata pracy zawodowej:
  • na stanowisko starszego referenta przy wykształceniu średnim wymagane są minimum 3 lata stażu pracy, przy wykształceniu wyższym staż pracy nie jest wymagany,
  • na stanowisko młodszego specjalisty przy wykształceniu średnim wymagane jest 4 lata stażu pracy, przy wykształceniu wyższym wymagany 1 rok stażu pracy.

Wymagania dodatkowe:

 • mile widziane doświadczenie w księgowości,
 • znajomość zasad pełnej księgowości,
 • znajomość przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r., poz. 217 z późn. zm.),
 • znajomość przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 2561 z późn. zm.),
 • umiejętność obsługi komputera i znajomość podstawowych aplikacji pakietu MS Office (Excel, Word, Outlook),
 • umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • odporność na stres,
 • samodzielność, dokładność, sumienność,
 • komunikatywność.

Wymagane dokumenty:

 • CV,
 • podpisany kwestionariusz osobowy,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kopie dokumentów potwierdzających lata pracy zawodowej z tytułu umowy o pracę (świadectwo pracy), umowy zlecenie (zaświadczenie) lub prowadzenia działalności gospodarczej (wydruk z CEIDG),
 • kopie innych dokumentów zgodnie z wymaganiami stanowiskowymi,
 • podpisane oświadczenia i zgody (zwracamy szczególną uwagę na poprawne wypełnienie dokumentów).

Jeżeli chcesz dowiedzieć się jak prawidłowo złożyć dokumenty lub szukasz dodatkowych informacji dotyczących procesu rekrutacji i technik naboru, skorzystaj z naszego poradnika. Znajdziesz tam również klauzulę informacyjną oraz wzory wymaganych zgód, które ułatwią Ci aplikowanie.

 

ZAPRASZAMY
W przypadku dodatkowych pytań, jesteśmy dla Ciebie dostępni pod nr telefonu: 32 735 15 66 lub e-mailem: rekrutacje@nfz-katowice.pl