Specjalista

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach
Śląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Katowice
Ogłoszenie o naborze Nr 106017

Warunki pracy

Praca biurowa, praca przy monitorze ekranowym, praca w wymuszonej pozycji.

Zakres zadań

 • Wprowadza i przetwarza dokumenty księgowe związane z karami nakładanymi na podmioty, uzgadnia stany kont w celu prawidłowego prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz uzyskania rzetelnych informacji;
 • Przygotowuje rozliczenia z funduszami ochrony środowiska dotyczące otrzymywanych środków finansowych z tytułu kar w celu terminowego ich rozliczenia;
 • Prowadzi działania windykacyjne, przygotowuje dokumentację do prowadzenia postępowań egzekucyjnych w celu wyegzekwowania należnych kar;
 • Sporządza sprawozdania z działalności w zakresie nakładanych kar na przedsiębiorców i stanu należności oraz przygotowuje zaświadczenia o niezaleganiu w opłacie kar na wniosek strony.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego doświadczenie w dziale finansowo-rachunkowym
 • Znajomość przepisów z zakresu rachunkowości i finansów publicznych;
 • Umiejętnośc obsługi komputera;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Umiejętność organizacji pracy;
 • Umiejetność pracy w zespole;
 • Przeszkolenie w zakresie postępowania egzekucyjnego w administracji

Podobne oferty

Młodszy specjalista w Dziale Programów Lekowych i Chemioterapii w Wydziale Gospodarki Lekami

Szczegóły oferty GŁÓWNE ZADANIA: weryfikacja przekazywanej przez świadczeniodawców dokumentacji i sprawozdawczości dotyczącej finansowania leków w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych (RDTL), sporządzanie raportów sprawozdawczych na rzecz OW...

Data publikacji: 2022-09-19

Firma: Śląski Oddział Wojewódzki NFZ

Lokalizacja: śląskie / Katowice

Młodszy specjalista w Dziale Lecznictwa Uzdrowiskowego w Wydziale ds. Służb Mundurowych

Szczegóły oferty GŁÓWNE ZADANIA: praca w systemie SOLU w zakresie obsługi skierowań na leczenie uzdrowiskowe, prowadzenie korespondencji ze świadczeniobiorcami i świadczeniodawcami, udzielanie informacji związanych z realizacją i obsługą skierowań na...

Data publikacji: 2022-09-14

Firma: Śląski Oddział Wojewódzki NFZ

Lokalizacja: śląskie / Katowice

Młodszy specjalista / specjalista w Dziale Weryfikacji, Analiz i Monitorowania Refundacji w Wydziale Gospodarki Lekami

Szczegóły oferty GŁÓWNE ZADANIA: przeprowadzanie analiz, realizacja zadań polegających na uzyskaniu rzetelnych danych przy pomocy dostępnych aplikacji bazodanowych, weryfikacja danych elektronicznych o obrocie lekami refundowanymi w zakresie zgodności z...

Data publikacji: 2022-08-30

Firma: Śląski Oddział Wojewódzki NFZ

Lokalizacja: śląskie / Katowice