Specjalista

Urząd Statystyczny w Krakowie
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Chrzanów
Ogłoszenie o naborze Nr 113401

Warunki pracy

Praca administracyjno-biurowa, samodzielna, wymagająca odpowiedzialności i dobrej organizacji pracy. Kontakt z instytucjami współpracującymi. Udział w szkoleniach, seminariach i konferencjach. Praca na pierwszym piętrze budynku. Występują bariery architektoniczne w zakresie poruszania się po budynku (za wyjątkiem parteru) przez osoby niepełnosprawne ruchowo: schody, brak windy. Praca siedząca z przewagą wysiłku umysłowego, z wykorzystaniem komputera i monitora ekranowego powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy dziennie oraz innych urządzeń biurowych. Oświetlenie sztuczne i naturalne.

Zakres zadań

 • Prowadzi prace związane z aktualizacją informacji zasilających Krajowy Rejestr Urzędowy Podziału Terytorialnego Kraju
 • Prowadzi dokumentacje geodezyjno-kartograficzną przy użyciu profesjonalnych oprogramowań
 • Przygotowuje, koordynuje i realizuje badania statystyczne
 • Kontroluje i weryfikuje wyniki badań
 • Prowadzi prace związane z rejestrowaniem jednostek gospodarki narodowej w rejestrze REGON
 • Obsługuje indywidualnych i instytucjonalnych użytkowników informacji statystycznych

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość ustawy o statystyce publicznej i ustawy o służbie cywilnej
 • Znajomość aktów prawnych z zakresu geodezji i urbanistyki
 • Znajomość pakietu MS Office
 • Rzetelność
 • Organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów
 • Wykorzystanie wiedzy i doskonalenie zawodowe
 • Poszukiwanie informacji
 • Współpraca
 • Komunikacja interpersonalna
 • Komunikacja pisemna
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Orientacja na klienta / interesanta
 • Wiedza z zakresu organizacji i metodologii badań statystycznych, Programu Badań Statystycznych Statystyki Publicznej

Podobne oferty

Specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: - praca na stanowisku wymaga dyspozycyjności oraz związana jest z odbywaniem wyjazdów służbowych na terenie kraju w tym polegających na przeprowadzaniu wizji...

Data publikacji: dzisiaj

Firma: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Lokalizacja: śląskie / Katowice

Specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: - obciążenie mięśniowo – szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych i prowadzeniu samochodu służbowego, - praca na tym...

Data publikacji: dzisiaj

Firma: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Lokalizacja: śląskie / Jaworzno

Specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: - obciążenie mięśniowo – szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych i prowadzeniu samochodu służbowego, - praca na tym...

Data publikacji: dzisiaj

Firma: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Lokalizacja: śląskie / Jaworzno