Specjalista ds. sponsoringu i pozyskiwania środków (klub sportowy)

Dla naszego Klienta, klubu sportowego z Częstochowy poszukujemy pracownika na stanowisko specjalisty ds. sponsoringu. Jeśli jesteś osobą otwartą, komunikatywną i pełną energii, a przy tym potrafisz negocjować i sprzedawać – czekamy właśnie na Ciebie!

Specjalista ds. sponsoringu i pozyskiwania środków (klub sportowy)
Miejsce pracy: Częstochowa
Obowiązki:
 • Tworzenie i wdrażanie strategii sponsoringowej;
 • Stworzenie strategii Klubu Biznesu;
 • Aktywne pozyskiwanie partnerów/sponsorów;
 • Negocjowanie umów sponsorskich;
 • Tworzenie ofert, prezentacji oraz sprawozdań i raportów związanych z realizacją świadczeń;
 • Sprzedaż pakietów sponsorskich oraz usług reklamowych świadczonych przez klub;
 • Utrzymywanie relacji z podmiotami sponsorującymi w zakresie komunikacji i nadzoru realizacji usług;
 • Ścisła współpraca wewnętrzna z innymi działami 
 • Nadzór i kontrola nad realizacją zapisów umów sponsoringowych i partnerskich)
Wymagania:
 • Doświadczenie na podobnym stanowisku 
 • Wysoka odpowiedzialność i rzetelność działań;
 • Łatwość nawiązywania kontaktów;
 • Umiejętność prowadzenia negocjacji;
 • Umiejętność pracy pod presją;
 • Zainteresowanie marketingiem sportowym będzie dodatkowym atutem 
 • Prawo jazdy kat. B
Oferujemy:
 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę lub kontrakt B2B 
 • Pracę w Klubie o 20 letniej historii i tradycji;
 • Niezbędne narzędzia pracy
 • Możliwość rozwoju zawodowego 
 • Wynagrodzenie podstawowe oraz premię za pozyskanie partnerów biznesowych 
 • Realny wpływ na funkcjonowanie klubu;
 • Pracę przepełnioną sportowymi emocjami.
Prosimy o dopisanie klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych objętych formularzem oraz podanych w załączonych dokumentach aplikacyjnych, w tym w załączonym CV, przez AAS RECRUITMENT sp. z o.o. w Częstochowie (KRS: 0000255644) w celu dodania do bazy kandydatów i przekazywania moich danych osobowych zainteresowanym, potencjalnym pracodawcom.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Administratorem danych osobowych jest AAS RECRUITMENT sp. z o.o., ul. Ferdynanda Focha 53/5, 42-200 Częstochowa (KRS: 0000255644).

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych:

AAS RECRUITMENT Sp. z o.o., ul. Focha 53/5, 42-200 Częstochowa (z dopiskiem IODO)
lub
adres mailowy: odo@aasrecruitment.com.

Dane osobowe przetwarzane są w celu

Przechowywania danych osobowych osób poszukujących pracy i udostępniania danych naszym klientom, danych osób które spełniają kryteria rekrutacji; podstawą prawną przetwarzania jest zgoda rozumiana jako dobrowolne przesłanie danych rekrutacyjnych [podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/697 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej „RODO”],

Przechowywania danych osobowych osób poszukujących pracy i przedstawianie im ofert pracy; podstawą prawną przetwarzania jest dobrowolnie wyrażona zgoda [podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit a RODO];

Dane które będziemy przetwarzać to dane przesłane w formularzu zgłoszeniowym oraz dane zawarte w CV, w szczególności dane wynikające z kodeksu pracy, takie jak: imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe wskazane przez taką osobę a jeżeli jest to niezbędne do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku: wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Odbiorcą danych osobowych są: klienci poszukujący osób do pracy, podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora, w szczególności związane z rekrutacją oraz z usługami IT.

Dane osobowe nie będą przekazywane do Państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.

Dane przetwarzane będą przez okres do 12 miesięcy od daty zgłoszenia lub do czasu wcześniejszego wycofania zgody

Przysługujące prawa:
 • dostęp do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania;
 • przenoszenie danych;
 • wniesienie sprzeciwu (dotyczy przetwarzania danych w oparciu o prawnie uzasadniony interes);
 • wniesienie skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uznasz, że przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z prawem (proponujemy w pierwszej kolejności wyjaśnić sprawę z administratorem);
 • w przypadku danych osobowych, które są przetwarzane na podstawie zgody - prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie; cofnięcie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Dane osobowe pochodzą bezpośrednio od osób, których dotyczą lub od podmiotów świadczących usługi związane z rekrutacją.

Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym nie stosuje profilowania, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w związku z realizacją wskazanych uprzednio celów.