Referent/stażysta

Powiatowy Urząd Pracy w Rudzie Śląskiej
Referent/stażysta
Miejsce pracy: Chorzów
Numer: StPr/23/0100
OBOWIĄZKI:
- sporządzenie informacji, analiz i sprawozdań w zakresie realizowanych działań;- przyjmowanie i ewidencjonowanie w systemach informatycznych składanych deklaracji podatkowych, wniosków, informacji, korespondencji i innych dokumentów wpływających do Urzędu w wersji papierowej oraz elektronicznej, w tym za pośrednictwem Poczty oraz elektronicznej platformy usług administracji publicznej e-PUAP oraz weryfikowanie ich pod względem formalnym;- potwierdzanie daty wpływu na złożonych dokumentach;- przyjmowanie poczty do wysyłki;- podział korespondencji na poszczególne komórki organizacyjne Urzędu;- ewidencjonowanie dokumentów źródlowych w systemach informatycznych;- zlecanie wysyłki w BA;- kserowanie i skanowanie dokumentów;- obsługa kancelarii urzędu: nauka wprowadzania pism przychodzących do systemu i ekspedycji pism wychodzących, pomoc w segregacji i podziale pism przychodzących w wersji papierowej na komórki urzędu, pomoc w segregacji i rejestracji zwrotek;- obsługa archiwum: nauka przygotowywania dokumentów do przekazania do archiwum, pomoc w sporządzaniu spisów zdawczo-odbiorczych;- obsługa biurowa: nauka i doskonalenie umiejętności kserowania i skanowania dokumentów;- pomoc w obsłudze sekretariatu urzędu;- pomoc w gromadzeniu i przygotowywaniu danych i informacji do sporządzonych sprawozdań oraz przekazywanych pism do IAS;- pomoc w realizacji zadań związanych z gospodarowaniem mieniem, eksploatacyjno-zaopatrzeniowych;- wprowadzanie do bazy poltax deklaracji/zeznań;- wprowadzanie do bazy poltax zajęć komorniczych;- anulowanie zajęć komorniczych;- segregowanie poczty;- pisanie pism do komorników;- archiwizacja dokumentów;
WARUNKI PRACY:
Wymagania inne:

staż FP na 6 miesięcybez gwarancji zatrudnieniaI zmiana 07:00-15:00wymagania: dobra umiejętność obsługi komputera

Miejsce pracy:

Chorzów


Rodzaj umowy:

Nie dotyczy


Wynagrodzenie brutto:

1 565 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Powiatowy Urząd Pracy w Rudzie Śląskiej

Podobne oferty

Referent

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: Praca administracyjno-biurowa Obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie Użytkowanie sprzętu biurowego (drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów) Zagrożenie...

Data publikacji: 2023-03-18

Firma: Izba Administracji Skarbowej w Katowicach

Lokalizacja: śląskie / Katowice

Referent

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: Praca administracyjno-biurowa Obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie Użytkowanie sprzętu biurowego (drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów) praca pod...

Data publikacji: 2023-03-18

Firma: Izba Administracji Skarbowej w Katowicach

Lokalizacja: śląskie / Katowice

Referent

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: Praca administracyjno-biurowa Obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie Użytkowanie sprzętu biurowego (drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów) Obsługa...

Data publikacji: 2023-03-18

Firma: Izba Administracji Skarbowej w Katowicach

Lokalizacja: śląskie / Częstochowa