Referent

Izba Administracji Skarbowej w Katowicach
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referent
Miejsce pracy: Katowice
Ogłoszenie o naborze Nr 113777

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • praca administracyjno-biurowa,

 • obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie,

 • użytkowanie sprzętu biurowego (drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów),

 • zagrożenie korupcją,

 • obsługa klientów zewnętrznych.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
Katowice, Plac Grunwaldzki 8-10, III piętro • budynek wyposażony w dwie windy (budynek Delegatury Śląskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Katowicach)

 • budynek i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy, budynek jest częściowo jest przystosowany dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich (podjazd dla osób niepełnosprawnych, toaleta przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych tylko na II piętrze budynku, 2 windy),

 • budynek i stanowisko pracy nie są dostosowane do potrzeb osób niedowidzących, niewidomych oraz niesłyszących i głuchych,

 • stanowisko pracy nie jest przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową.

Zakres zadań

 • Dokonuje analizy zaległości podatników/kontrahentów w zakresie dochodów scentralizowanych oraz kieruje niezapłacone należności do postępowania wierzycielskiego w celu podjęcia działań windykacyjnych
 • Przygotowuje odpowiedzi i udziela wsparcia kontrahentom, podatnikom oraz organom podatkowym i celnym w zakresie zaległości w celu usprawnienia procesu rozliczania i wszczęcia egzekucji w zakresie dochodów scentralizowanych oraz w zakresie objętym postępowaniem ulgowym i niezbędnym do wydawania zaświadczeń
 • Prowadzi korespondencji z podatnikami, instytucjami i organami dotyczącymi zadań realizowanych w komórce organizacyjnej w celu wyjaśnienia zaległości w procesie dochodów scentralizowanych

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego powyżej 0,5 roku w administracji lub pracy biurowej
 • Umiejętność dobrej organizacji pracy i efektywnego wykorzystania czasu pracy, realizacji obowiązków pod presją czasu
 • Umiejętność sprawnego działania w sytuacjach stresujących
 • Skrupulatność, dociekliwość oraz wnikliwość przy wykonywaniu powierzonych zadań
 • Umiejętność jasnej i precyzyjnej komunikacji w mowie i piśmie
 • Dobra komunikacja z klientem zewnętrznym/wewnętrznym
 • Umiejętność analitycznego myślenia, wnioskowania
 • Nastawienie na stałe podnoszenie kompetencji zawodowych oraz otwartość do zdobywania, uzupełniania wiedzy i umiejętności
 • Umiejętność obsługi podstawowych programów komputerowych i urządzeń biurowych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Podobne oferty

  Referent

  Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: Praca administracyjno-biurowa Obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie Użytkowanie sprzętu biurowego (drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów) Wysiłek...

  Data publikacji: 2023-02-05

  Firma: Izba Administracji Skarbowej w Katowicach

  Lokalizacja: śląskie / Katowice

  Referent ds. technicznych

  pomoc w przygotowaniu dokuemtów, kopiowanie i skanowanie dokumentów, przygotowanie bieżącej korespondencji do wysyłki, przygotowanie dokumentów przeznaczonych do składnicy akt, inne prace zlecone przez przełozonego, praca od poniedziaku do czwartku w...

  Data publikacji: 2023-02-03

  Firma: Powiatowy Urząd Pracy w Sosnowcu

  Lokalizacja: śląskie / Sosnowiec

  Referent administracyjno-biurowy

  pomoc w przygotowaniu dokuemtów, kopiowanie i skanowanie dokumentów, przygotowanie bieżącej korespondencji do wysyłki, przygotowanie dokumentów przeznaczonych do składnicy akt, inne prace zlecone przez przełozonego, praca od poniedziaku do czwartku w...

  Data publikacji: 2023-02-03

  Firma: Powiatowy Urząd Pracy w Sosnowcu

  Lokalizacja: śląskie / Sosnowiec