Referent

Izba Administracji Skarbowej w Katowicach
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referent
Miejsce pracy: Katowice
Ogłoszenie o naborze Nr 113492

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • praca administracyjno-biurowa

 • obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie

 • użytkowanie sprzętu biurowego (drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów)

 • zagrożenie korupcją

 • obsługa klientów zewnętrznych

Zakres zadań

 • obsługuje korespondencję przychodzącą poprzez jej otwieranie, sprawdzanie, umieszczanie pieczęci wpływu, numerowanie i parafowanie a także rejestrację i rozdzielanie na sekretariaty i komórki organizacyjne w Izbie w celu zapewnienia właściwego obiegu dokumentów w jednostce
 • obsługuje korespondencję przychodzącą do jednostki za pomocą elektronicznych kanałów komunikacji w tym poprzez weryfikację prawidłowości podpisu, jej rejestrację i rozdzielanie na właściwe sekretariaty i komóki organizacyjne Izby w celu zapewnienia właściwego obiegu dokumentów w jednostce
 • obsługuje korespondencję wychodzącą poprzez właściwą rejestrację w systemie, tworzenie książki nadawczej, ekspedycję przesyłek w ramach jednostki oraz poza nią w celu zapewnienia właściwego obiegu dokumentów w jednostce

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Umiejętność bardzo dobrej organizacji pracy i efektywnego wykorzystania czasu pracy oraz podejmowania działań pod presją czasu
 • Skrupulatność, dociekliwość oraz wnikliwość przy wykonywaniu powierzonych zadań
 • Dobra komunikacja z klientem zewnętrznym/wewnętrznym, otwarty stosunek do klienta oraz umiejętność przekazywania informacji w sposób jasny, precyzyjny i zwięzły
 • Nastawienie na stałe podnoszenie kompetencji zawodowych oraz otwartość do zdobywania, uzupełniania wiedzy i umiejętności
 • Umiejętność obsługi podstawowych programów komputerowych i urządzeń biurowych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Podobne oferty

  Referent

  Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: Praca administracyjno-biurowa Obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie Użytkowanie sprzętu biurowego (drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów) Wysiłek...

  Data publikacji: 2023-02-05

  Firma: Izba Administracji Skarbowej w Katowicach

  Lokalizacja: śląskie / Katowice

  Referent ds. technicznych

  pomoc w przygotowaniu dokuemtów, kopiowanie i skanowanie dokumentów, przygotowanie bieżącej korespondencji do wysyłki, przygotowanie dokumentów przeznaczonych do składnicy akt, inne prace zlecone przez przełozonego, praca od poniedziaku do czwartku w...

  Data publikacji: 2023-02-03

  Firma: Powiatowy Urząd Pracy w Sosnowcu

  Lokalizacja: śląskie / Sosnowiec

  Referent administracyjno-biurowy

  pomoc w przygotowaniu dokuemtów, kopiowanie i skanowanie dokumentów, przygotowanie bieżącej korespondencji do wysyłki, przygotowanie dokumentów przeznaczonych do składnicy akt, inne prace zlecone przez przełozonego, praca od poniedziaku do czwartku w...

  Data publikacji: 2023-02-03

  Firma: Powiatowy Urząd Pracy w Sosnowcu

  Lokalizacja: śląskie / Sosnowiec