Referent prawny

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Katowicach
Śląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referent prawny
Miejsce pracy: Katowice
Ogłoszenie o naborze Nr 113968

Warunki pracy


 • praca administracyjno-biurowa przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie w siedzibie Inspektoratu (na IX piętrze),

 • wykonywanie czynności kontrolnych na terenie woj. śląskiego,

 • konieczność prowadzenia samochodu służbowego kat. B,

 • budynek dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych – windy, podjazd, toalety co drugie piętro,

 • w trakcie wykonywania czynności kontrolnych warunki świadczenia pracy mogą nie być dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • prowadzi postępowania administracyjne i przygotowuje projekty decyzji i postanowień w celu wydania rozstrzygnięcia przez Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego
 • prowadzi postępowania egzekucyjne w odniesieniu do obowiązków wynikających z wydanych w imieniu Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego decyzji i postanowień,
 • uczestniczy w działalności inspekcyjnej w zakresie prawidłowości przebiegu procesu budowlanego oraz utrzymania obiektów budownictwa,
 • przygotowuje odpowiedzi na skargi i wnioski w zakresie realizacji nadzoru budowlanego oraz odpowiedzi na skargi do sądu administracyjnego,
 • obsługuje rejestry i ewidencję prowadzonych spraw w wydziale w celu zapewnienia właściwego obiegu dokumentów i spraw w organie Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,
 • kompletuje i porządkuje akta zgodnie z instrukcją kancelaryjną celem ich wykorzystania w toku prowadzonych postępowań administracyjnych, przekazania do odpowiednich organów oraz właściwej archiwizacji,
 • przygotowuje okresowo informacje z działalności w terminach wyznaczonych przez Wojewódzkiego Inspektora, GUNB, wynikających z przepisów prawa.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe prawnicze lub administracyjne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Prawo jazdy kat. B.
 • Bardzo dobra znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego, Prawa budowlanego i dziedzin pokrewnych.
 • Umiejętność stosowania prawa w praktyce.
 • Umiejętności redakcyjne.
 • Umiejętność obsługi komputera.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Komunikatywność.
 • Systematyczność.
 • Umiejętność pracy w zespole.

Podobne oferty

Referent - archiwum zakładowe - staż

staż w archiwum zakładowym, porządkowanie, przechowywanie, zabezpieczanie i prowadzenie ewidencji przejmowanych dokumentacji wg kategorii akt w podziale na dokumentację medyczną i niemedyczną, udostępnianie dokumentacji osobom i podmiotom uprawnionym zgodnie z...

Data publikacji: wczoraj

Firma: Powiatowy Urząd Pracy w Chrzanowie

Lokalizacja: małopolskie / Chrzanów

Referent do spraw organów gminy i kadr

obsługa techniczno - biurowa sekretariatu, prowadzenie dokumentacji kadrowej, prowadzenie spraw organów gminy, archiwizacja dokumentacji(godziny pracy 7.30-15.30, 8-16) Wymagania konieczne: Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat) Wymagania inne: preferowane...

Data publikacji: 2023-01-27

Firma: Powiatowy Urząd Pracy w Białej Podlaskiej

Lokalizacja: lubelskie / Rokitno

Referent

sporządzanie pism urzędowych zastosowaniem techniki komputerowej, obsługa sprzętu i urządzenia techniki biurowej, pomoc w sporządzaniu sprawozdań finansowych, archiwizacja dokumentacji(godziny pracy 7.30-15.30, wtorek 8-16) Wymagania konieczne: Wykształcenie:...

Data publikacji: 2023-01-26

Firma: Powiatowy Urząd Pracy w Białej Podlaskiej

Lokalizacja: lubelskie / Rokitno