Recepcjonista / Recepcjonistka

ETP Spółka Akcyjna w restrukturyzacji poszukuje kandydatów na stanowisko:

Recepcjonista / Recepcjonistka

 

Zakresem zadań na tym stanowisku jest m.in. obsługa korespondencji oraz jej przetwarzanie (rejestracja, skanowanie, kopiowanie, dystrybucja w systemie zintegrowanym) oraz faktur; dbanie o pozytywny wizerunek recepcji. Odbieranie telefonów oraz e-maili oraz prawidłowe ich przekierowywanie do działów i komórek organizacyjnych firmy.

 

Opis zadań:
 • Zarządzanie korespondencją wychodzącą i przychodzącą;
 • Skanowanie i wprowadzanie faktur do systemu;
 • Współpraca z firmami kurierskimi;
 • Administracyjne wsparcie pracowników firmy;
 • Odbieranie telefonów i e-maili;
 • Dbanie o prawidłowy obieg dokumentów.
Wymagania:
 • Wykształcenie wyższe (lub w trakcie studiów);
 • Umiejętność wysyłki poczty;
 • Umiejętność prowadzenia dzienników korespondencyjnych;
 • Znajomość obsługi komputera (MS Office);
 • Znajomość urządzeń biurowych;
 • Pracowitość, odpowiedzialność, dobra organizacja pracy;
 • Komunikatywność i sumienność;
 • Zaangażowanie w realizację powierzonych zadań.
Oferujemy:
 • Ciekawą pracę w stabilnej i dynamicznie rozwijającej się firmie;
 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę;
 • Atrakcyjne wynagrodzenie;
 • Szkolenia i stałe podnoszenie kwalifikacji.
INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH:

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
1) Administratorem Państwa danych osobowych będzie ETP S.A. ul. Siemianowicka 5a, 40-301 Katowice, telefon kontaktowy: 32 25 99 675.
2) W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail.
3) Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c (wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) oraz art. 6 ust. 1 lit. a (wyrażonej zgody – przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).
4) Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji procesu rekrutacji.
5) Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f) ww. rozporządzenia.
6) Przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora dostępu do Pańskich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, jak również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
7) Podanie przez Państwa danych osobowych nie jest obowiązkowe, ale jest niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego.