Młodszy specjalista w Dziale Programów Lekowych i Chemioterapii w Wydziale Gospodarki Lekami

młodszy specjalista w Dziale Programów Lekowych i Chemioterapii w Wydziale Gospodarki Lekami

 

Numer ogłoszenia: Katowice/23/02

Miejsce pracy: Katowice

Forma zatrudnienia / wymiar etatu: umowa o pracę / pełny etat

 

Termin składania ofert: 25.01.2023 r.

Szczegóły oferty


GŁÓWNE ZADANIA:
 • weryfikacja przekazywanej przez świadczeniodawców dokumentacji i sprawozdawczości dotyczącej finansowania leków w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych (RDTL),
 • sporządzanie raportów sprawozdawczych na rzecz OW oraz urzędów Centralnych z realizacji RDTL,
 • udział w prowadzonych postępowaniach konkursowych na realizację świadczeń w rodzaju leczenie szpitalne - programy lekowe oraz chemioterapia,
 • formalna i merytoryczna weryfikacja przekazywanych przez świadczeniodawców danych sprawozdawczo-rozliczeniowych z realizacji umowy w zakresie chemioterapia, programy lekowe z uwzględnieniem weryfikacji centralnej.
WYMAGANIA:

 

Wymagania konieczne:

 • wykształcenie: wyższe
 • lata pracy zawodowej: wymagany jest minimum 1 rok stażu pracy

Wymagania dodatkowe:

 • znajomość przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 2561 z późn. zm.),
 • znajomość przepisów ustawy z dnia 7 października 2020 r. o Funduszu Medycznym (Dz. U. z 2020 r., poz. 1875),
 • znajomość przepisów ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 463 ze zm.),
 • wiedza ogólna z zakresu refundacji leków,
 • mile widziane będzie doświadczenie wynikające z pracy w placówkach ochrony zdrowia, aptekach oraz innych podmiotach związanych z finansowaniem leków,
 • umiejętność obsługi komputera w zakresie MS Office (Word, Excel),
 • umiejętność poprawnego formułowania pism,
 • zdolność do szybkiego przyswajania wiedzy,
 • umiejętność wykonywania zadań wymagających podwyższonej koncentracji,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność planowania i organizowanie pracy własnej,
 • umiejętność pracy po presją czasu,
 • konsekwentna realizacja celów,
 • komunikatywność, odporność na stres, dokładność, odpowiedzialność.

Wymagane dokumenty:

 • CV,
 • podpisany kwestionariusz osobowy,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kopie dokumentów potwierdzających lata pracy zawodowej z tytułu umowy o pracę, umowy zlecenie lub prowadzenia działalności gospodarczej,
 • kopie innych dokumentów zgodnie z wymaganiami stanowiskowymi,
 • podpisane oświadczenia i zgody (zwracamy szczególną uwagę na poprawne wypełnienie dokumentów).

Jeżeli chcesz dowiedzieć się jak prawidłowo złożyć dokumenty lub szukasz dodatkowych informacji dotyczących procesu rekrutacji i technik naboru, skorzystaj z naszego poradnika. Znajdziesz tam również klauzulę informacyjną oraz wzory wymaganych zgód, które ułatwią Ci aplikowanie.


 

ZAPRASZAMY
W przypadku dodatkowych pytań, jesteśmy dla Ciebie dostępni pod nr telefonu: 32 735 15 66 lub e-mailem: rekrutacje@nfz-katowice.pl

Podobne oferty

Specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: - praca na stanowisku wymaga dyspozycyjności oraz związana jest z odbywaniem wyjazdów służbowych na terenie kraju w tym polegających na przeprowadzaniu wizji...

Data publikacji: dzisiaj

Firma: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Lokalizacja: śląskie / Katowice

Specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: - obciążenie mięśniowo – szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych i prowadzeniu samochodu służbowego, - praca na tym...

Data publikacji: dzisiaj

Firma: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Lokalizacja: śląskie / Jaworzno

Specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: - obciążenie mięśniowo – szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych i prowadzeniu samochodu służbowego, - praca na tym...

Data publikacji: dzisiaj

Firma: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Lokalizacja: śląskie / Jaworzno