Legalizator

Okręgowy Urząd Miar w Katowicach
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Legalizator
Miejsce pracy: Katowice
Ogłoszenie o naborze Nr 115701

Warunki pracy


 • praca o charakterze technicznym z wykorzystaniem specjalistycznych przyrządów kontrolno-pomiarowych

 • kontakt z klientem, mogą wystąpić sytuacje stresujące,

 • praca wykonywana zarówno w siedzibie urzędu jak i w terenie, wyjazdy służbowe 

 • praca w zmiennych warunkach atmosferycznych, konieczna sprawność fizyczna i manualna, praca wymaga wysiłku fizycznego (m.in. sprawdzanie wzorców masy, w tym wzorców o masie 25 kg)

 • praca z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych, wykonywanie obliczeń

 • budynek urzędu i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy

 • warunki dostosowane do rodzaju wykonywanej pracy lecz nie są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych (brak podjazdów, windy, drzwi o odpowiedniej szerokości, odpowiednio dostosowanej toalety)

 • 8 godzinny czas pracy

Zakres zadań

 • wykonuje czynności kontrolno-pomiarowe przy legalizacji, wzorcowaniu i sprawdzaniu przyrządów pomiarowych
 • prowadzi bieżącą dokumentację metrologiczną i kontrolno-nadzorczą
 • wykonuje kontrole podmiotów stosujących przyrządy pomiarowe
 • prowadzi inne sprawy metrologiczne i administracyjno-biurowe

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • umiejętność obsługi komputera (m.in.pakiet Office)
 • umiejętność analitycznego myślenia i interpretacji przepisów prawnych
 • komunikatywność
 • znajomość przepisów ustawy Prawo o miarach
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość tematyki z zakresu pomiarów, metrologii
 • znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej a w szczególności administracji miar, ustawy o służbie cywilnej, Kodeksu Postępowania Administracyjnego