Inspektor

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach
Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Katowice
Ogłoszenie o naborze Nr 117462

Warunki pracy

Praca w systemie ośmiogodzinnym, jednozmianowym. Oświetlenie naturalne i sztuczne, pozycja ciała – siedząca. Stanowisko pracy wyposażone w telefon, drukarkę, komputer oraz w monitor ekranowy – czas pracy przy monitorze powyżej połowy dobowego czasu pracy.


Na stanowisku pracy występuje permanentna obsługa klienta zewnętrznego (spoza administracji). Stanowisko pracy umiejscowione jest w Wydziale Inwestycji i Remontów usytuowane jest w kompleksie budynków KWP w Katowicach, przy ulicy Koszarowej 17. Budynki te nie są dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami: potrzeb osób z niepełnosprawnościami brak wind, podjazdów, toalet dostosowanych do osób z niepełnosprawnością ruchową.

Zakres zadań

 • Kompletuje i przedkłada dokumenty i korespondencję do podpisu Naczelnikowi i Zastępcy Naczelnika oraz je rozdziela, w celu zapewnienia właściwego obiegu dokumentów.
 • Ewidencjonuje pisma i dokumenty wpływające do wydziału oraz pisma wychodzące w dziennikach korespondencyjnych i podawczych, prowadzi rejestry pomocnicze związane z obsługą kancelaryjną wydziału oraz monitoruje prawidłowość i terminowość rozliczania się referentów spraw pobranych dokumentów w celu zapewnienia właściwego obiegu dokumentów w wydziale.
 • Obsługuje komputer, pocztę elektroniczną, łączy rozmowy telefoniczne zgodnie z właściwością w celu zapewnienia bieżącej pracy wydziału.
 • Prowadzi rejestry oraz sporządza wykazy i zestawienia dotyczące spraw pracowniczych, organizacyjnych, logistycznych, w celu umożliwienia prawidłowego funkcjonowania wydziału.
 • Archiwizuje i przekazuje dokumenty (w tym niejawne) wydziału do archiwum w celu zapewnienia właściwego obiegu dokumentów.
 • Zaopatruje wszystkich pracowników wydziału w materiały biurowe w celu wsparcia bieżącej pracy.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w pracy administracyjno-biurowej
 • Umiejętność organizowania pracy własnej
 • Komunikatywność
 • Umiejętność współpracy
 • Poświadczenie bezpieczeństwa z klauzulą dopuszczalności co najmniej „poufne” albo oświadczenie o poddaniu się procedurze sprawdzającej i uzyskanie poświadczenia do wymaganej klauzuli
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Przeszkolenie / znajomość obsługi programów komputerowych
 • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

Podobne oferty

Inspektor

Warunki pracy Praca w terenie, prowadzenie samochodu służbowego kat. B, zagrożenie korupcją. Praca z wykorzystaniem komputera. Zakres zadań Przygotowuje i przeprowadza kontrole podmiotów prowadzących działalność gospodarczą celem sprawdzenia dotrzymywania...

Data publikacji: dzisiaj

Firma: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach

Lokalizacja: śląskie / Katowice

Inspektor wojewódzki

Warunki pracy Budynek Urzędu bez barier architektonicznych, wyposażony jest w windy osobowe oraz toalety dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wejście do Urzędu wyposażone w podjazd. Stanowisko biurowe usytuowane na IV piętrze budynku. Obsługa...

Data publikacji: 2023-03-24

Firma: Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Lokalizacja: śląskie / Katowice

Inspektor wojewódzki

Warunki pracy Budynek Urzędu bez barier architektonicznych, wyposażony jest w windy osobowe oraz toalety dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wejście do Urzędu wyposażone w podjazd. Stanowisko biurowe usytuowane na IV piętrze budynku. Obsługa...

Data publikacji: 2023-03-24

Firma: Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Lokalizacja: śląskie / Katowice