Inspektor wojewódzki

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor wojewódzki
Miejsce pracy: Katowice
Ogłoszenie o naborze Nr 117247

Warunki pracy

Stanowisko pracy zlokalizowane jest na V piętrze w siedzibie Urzędu przy ul. Jagiellońskiej 25. Budynek Urzędu wyposażony jest w windy osobowe oraz pomieszczenia sanitarne dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wejście do Urzędu wyposażone w podjazd. Praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera powyżej 4 godzin dziennie.


Kontakty zewnętrzne z komornikami, syndykami oraz pracownikami sądów celem ustalenia etapu postępowania. Kontakty z zobowiązanymi celem ustalania warunków spłaty zadłużenia. Zagrożenie korupcją.

Zakres zadań

 • Prowadzi postępowania egzekucyjne celem dochodzenia należności Skarbu Państwa (SP).
 • Prowadzi sprawy z zakresu spadków przypadających SP, w tym długów spadkowych celem ochrony interesów SP.
 • Koordynuje postępowania upadłościowe celem zabezpieczenia interesów SP.
 • Prowadzi wydziałową ewidencję dłużników SP celem zapewnienia ich identyfikacji, aktualnych informacji na ich temat oraz sporządzania monitów i wezwań do organów egzekucyjnych, a ponadto sporządzania zestawień i analiz na potrzeby sprawozdawcze.
 • Prowadzi wydziałową ewidencję spraw spadkowych, w których spadkobiercą jest SP celem zapewnienia ich identyfikacji i informacji w zakresie nabytej masy spadkowej.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego na stanowiskach związanych z prowadzeniem postępowań egzekucyjnych
 • znajomość ustaw o: komornikach sądowych, finansach publicznych, zasadach zarządzania mieniem państwowym, Krajowym Rejestrze Sądowym
 • znajomość ustawy Prawo upadłościowe
 • znajomość ustaw: Kodeks cywilny, Kodeks postępowania cywilnego, Kodeks spółek handlowych
 • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość ustaw: o księgach wieczystych i hipotece, o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, o opłacie skarbowej
 • podejmowanie decyzji i odpowiedzialność, radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych

Podobne oferty

Inspektor

Warunki pracy Praca w terenie, prowadzenie samochodu służbowego kat. B, zagrożenie korupcją. Praca z wykorzystaniem komputera. Zakres zadań Przygotowuje i przeprowadza kontrole podmiotów prowadzących działalność gospodarczą celem sprawdzenia dotrzymywania...

Data publikacji: dzisiaj

Firma: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach

Lokalizacja: śląskie / Katowice

Inspektor wojewódzki

Warunki pracy Budynek Urzędu bez barier architektonicznych, wyposażony jest w windy osobowe oraz toalety dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wejście do Urzędu wyposażone w podjazd. Stanowisko biurowe usytuowane na IV piętrze budynku. Obsługa...

Data publikacji: 2023-03-24

Firma: Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Lokalizacja: śląskie / Katowice

Inspektor wojewódzki

Warunki pracy Budynek Urzędu bez barier architektonicznych, wyposażony jest w windy osobowe oraz toalety dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wejście do Urzędu wyposażone w podjazd. Stanowisko biurowe usytuowane na IV piętrze budynku. Obsługa...

Data publikacji: 2023-03-24

Firma: Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Lokalizacja: śląskie / Katowice