Inspektor wojewódzki

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor wojewódzki
Miejsce pracy: Katowice
Ogłoszenie o naborze Nr 114128

Warunki pracy

Budynek Urzędu bez barier architektonicznych, wyposażony jest w windy osobowe oraz toalety dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wejście do Urzędu wyposażone w podjazd. Stanowisko biurowe usytuowane na V piętrze budynku. Praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera (z monitorem ekranowym powyżej 4 godzin dziennie) oraz innych urządzeń biurowych. Praca w terenie (prowadzone kontrole, oględziny nieruchomości). Zagrożenie korupcją. Permanentna obsługa klienta zewnętrznego.

Zakres zadań

 • Prowadzi postępowania dotyczące udzielania zgód na obrót i udostępnianie nieruchomości z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa.
 • Przeprowadza kontrole z zakresu prawidłowości stosowania przepisów w zakresie gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa (w tym prawidłowości wykorzystania środków z budżetu państwa w tym obszarze) przez starostów/prezydentów miast na prawach powiatu.
 • Przygotowuje projekty odpowiedzi, zaświadczeń, pism oraz notatki informacyjne dla Kierownictwa Urzędu z zakresu spraw związanych z gospodarką nieruchomościami Skarbu Państwa.
 • Rozpatruje wnioski o udzielenie informacji publicznej z zakresu działania Oddziału do Spraw Nadzoru nad Gospodarką Nieruchomości Skarbu Państwa.
 • Weryfikuje pod kątem zgodności i kompletności wykazy nieruchomości otrzymywane od starostów/prezydentów miast.
 • Przygotowuje projekty zarządzeń w sprawie określenia warunków udzielania bonifikaty i wysokości stawek procentowych oraz podwyższenia stawki procentowej bonifikaty od opłaty jednorazowej.
 • Wprowadza do ewidencji prowadzonej przez ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa informacji otrzymywanych od starostów o umowach oraz innych czynnościach prawnych związanych z obrotem nieruchomościami Skarbu Państwa.
 • Planuje i realizuje budżet (w tym w układzie zadaniowym) w zakresie zadań nadzorowanych przez Wydział Nadzoru Właścicielskiego.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego na stanowiskach związanych z gospodarką nieruchomościami
 • znajomość ustaw: o gospodarce nieruchomościami, o kontroli w administracji rządowej, Kodeks cywilny
 • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość ustawy o finansach publicznych (dział III)
 • myślenie analityczne

Podobne oferty

Inspektor wojewódzki

Warunki pracy Budynek Punktu bez barier architektonicznych, toalety dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Stanowisko biurowe usytuowane na parterze budynku. Obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie. Pełnienie dyżurów w wydłużony dzień pracy...

Data publikacji: wczoraj

Firma: Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Lokalizacja: śląskie / Katowice

Inspektor wojewódzki

Warunki pracy Budynek Urzędu bez barier architektonicznych, wyposażony jest w windy osobowe oraz toalety dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wejście do Urzędu wyposażone w podjazd. Stanowisko biurowe usytuowane na V piętrze budynku. Praca...

Data publikacji: 2023-01-30

Firma: Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Lokalizacja: śląskie / Katowice

Inspektor wojewódzki

Warunki pracy Stanowisko pracy zlokalizowane jest w pomieszczeniu biurowym na parterze budynku przy ul. Leśnej 2 w Zawierciu. Wejście do budynku wyposażone w podjazd. Toalety na parterze budynku dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Obsługa komputera...

Data publikacji: 2023-01-30

Firma: Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Lokalizacja: śląskie / Zawiercie