Inspektor ds. terenowo - prawnych

Ogłoszenie numer: 7467510, z dnia 2022-09-21

Polski Związek Działkowców (PZD) jest ogólnopolskim stowarzyszeniem ogrodowym kontynuującym ponad 120-letnią tradycję ruchu działkowego w Polsce. Związek prowadzi 4591 rodzinnych ogrodów działkowych, w których znajduje się 904 326 działek o łącznej powierzchni 40 100,9726 ha. Ponieważ działka jest przydzielana rodzinie, która w Polsce liczy zazwyczaj cztery osoby, przyjmuje się, że z działek korzysta blisko 4 miliony osób. Okręg Śląski PZD jest jedną z 26 jednostek terenowych PZD, który prowadzi 590 ROD i 91 834 działek ogrodowych oraz działa na obszarze województwa śląskiego. Główna siedziba Okręgu znajduje się w Katowicach. Ponadto jednostka ta posiada 10 zamiejscowych delegatur oraz 11 Ośrodków Finansowo – Księgowych, na co dzień zajmując się wykonywaniem statutowych zadań tj.: zakładanie i prowadzenie ROD, rozwój ROD w sposób zapewniający działkowcom i ich rodzinom aktywny wypoczynek i możliwość prowadzenia upraw ogrodniczych na własne potrzeby, przywracanie społeczności i przyrodzie terenów zdegradowanych, ochrona środowiska przyrodniczego, podnoszenie standardów ekologicznych otoczenia, kształtowanie zdrowego otoczenia człowieka, ochrona przyrody, poprawa warunków socjalnych społeczności lokalnych.

Inspektor ds. terenowo - prawnych

Miejsce pracy: Katowice

 

Opis stanowiska

 • prowadzenie spraw związanych z regulacją i aktualizacją stanu prawnego nieruchomości, na których usytuowane są rodzinne ogrody działkowe, 
 • prowadzenie spraw związanych z likwidacją ROD i czasowym zajęciem terenu,
 • prowadzenie postępowań dotyczących skarg i zażaleń,
 • opracowywanie i prezentowanie tematów merytorycznych podczas posiedzeń organów PZD,
 • prowadzenie rejestrów, przygotowywanie sprawozdań, opracowań informacji oraz innych niezbędnych materiałów z zakresu prowadzonych spraw.

Wymagania

Od kandydatów oczekujemy:

 • wykształcenia wyższego (prawo lub administracja publiczna), (bez uprawnień radcowskich lub adwokackich)
 • znajomości zagadnień związanych z nieruchomościami,
 • dobrej organizacji pracy,
 • umiejętność interpretacji i posługiwania się przepisami prawa,
 • dyspozycyjności,
 • umiejętności wypowiadania się na piśmie
 • umiejętności pracy pod presją czasu,
 • obsługi komputera, w tym pakietu Office,
 • prawo jazdy kat. B.

Oferujemy

 • pracę w największej organizacji społecznej w Polsce z tradycjami.
 • stabilność i dobre warunki pracy w oparciu o umowę o pracę, 
 • pracę w miłej atmosferze.
Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji.