Główny specjalista

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Katowicach
Śląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Katowice
Ogłoszenie o naborze Nr 114249

Warunki pracy


 • praca w siedzibie Inspektoratu,

 • praca administracyjno-biurowa przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,

 • miejsce pracy na VIII piętrze w siedzibie Inspektoratu,

 • budynek dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych – windy, podjazd, toalety co drugie piętro.

Zakres zadań

 • rozpatruje odwołania, zażalenia, wnioski składane w I instancji oraz przygotowuje projekty decyzji i postanowień w celu wydania rozstrzygnięcia przez Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego,
 • obsługuje elektroniczne rejestry spraw poprzez wprowadzanie i porządkowanie danych w celu zapewnienia właściwego obiegu dokumentów i spraw w Inspektoracie,
 • kompletuje i porządkuje akta zgodnie z instrukcją kancelaryjną celem ich wykorzystania w toku prowadzonych postępowań administracyjnych, przekazania do odpowiednich organów oraz właściwej archiwizacji,
 • przyjmuje interesantów celem udostępnienia im akt sprawy oraz ewentualnego udzielenia wyjaśnień,
 • prowadzi wykazy wykonywanych zadań w celach statystycznych dotyczących pracy wydziału.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego pracy w organach nadzoru budowlanego w administracji architektoniczno - budowlanej.
 • Bardzo dobra znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego, Prawa budowlanego i dziedzin pokrewnych.
 • Umiejętność stosowania prawa w praktyce.
 • Umiejętności redakcyjne.
 • Umiejętność działania w sytuacjach stresowych.
 • Umiejętność rozwiązywania problemów
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Doświadczenie w zakresie problematyki prawa budowlanego.
 • Komunikatywność.
 • Systematyczność.
 • Umiejętność pracy w zespole.

Podobne oferty

Specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: - praca na stanowisku wymaga dyspozycyjności oraz związana jest z odbywaniem wyjazdów służbowych na terenie kraju w tym polegających na przeprowadzaniu wizji...

Data publikacji: 2023-01-29

Firma: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Lokalizacja: śląskie / Katowice

Specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: - obciążenie mięśniowo – szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych i prowadzeniu samochodu służbowego, - praca na tym...

Data publikacji: 2023-01-29

Firma: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Lokalizacja: śląskie / Jaworzno

Specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: - obciążenie mięśniowo – szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych i prowadzeniu samochodu służbowego, - praca na tym...

Data publikacji: 2023-01-29

Firma: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Lokalizacja: śląskie / Jaworzno