Główny Projektant Sieci i Instalacji Gazowych

Jacobs jest międzynarodową firmą inżynierską świadczącą usługi w zakresie doradztwa technicznego, projektowania i zarządzania projektami inwestycyjnymi dla klientów z sektora publicznego i prywatnego. Jesteśmy obecni zarówno przy budowie obiektów przemysłowych i infrastruktury transportowej, jak i inwestycjach związanych z gospodarką wodną, ochroną przeciwpowodziową czy energetyką jądrową. Zatrudniamy ponad 50 000 pracowników na całym świecie. 

 

W Krakowie znajduje się Globalne Centrum Projektowe, w którym zatrudniamy już ponad 1350 inżynierów oraz ponad 1000 specjalistów w ramach Centrum Usług Wspólnych. 

 

Wspieramy możliwości rozwoju zawodowego w motywującym i twórczym środowisku pracy. Działają u nas grupy młodych profesjonalistów „Careers Network” oraz „Women’s Network”, które proponują sesje szkoleniowe, mentoringowe, wyjazdy na konferencje, działania związane z wolontariatem.  

 

Do naszego zespołu usług projektowania gazowego poszukujemy doświadczonych specjalistów zainteresowanych pracą w charakterze Główny Projektant Sieci i Instalacji Gazowych. Jeżeli jesteś zainteresowany/a pracą w Krakowie w największym zespole specjalistów z zakresu projektowania i technologii gazowych oraz chcesz dołączyć do zespołu wysoko wykwalifikowanych specjalistów – zgłoś swoją kandydaturę na stanowisko:

Główny Projektant Sieci i Instalacji Gazowych
Miejsce pracy: Katowice
Nr ref.: BIE0000VA
Twój zakres obowiązków:
 • Udział w pracach projektowych z zakresu instalacji gazowych, koordynacja prac, nadzór nad pracą innych projektantów i asystentów w celu zapewnienia ukończenia uzgodnionego zakresu prac zgodnie z harmonogramem, wyceną i wymaganymi procedurami zapewnienia jakości; 
 • Opracowywanie koncepcji projektowych, projektów budowlanych, wykonawczych dla globalnych klientów; 
 • Wykonywanie obliczeń projektowanych systemów wraz z doborem urządzeń technologicznych; 
 • Nadzorowanie pracy zespołu projektowego, wspieranie merytoryczne asystentów; 
 • Sprawdzanie dokumentacji technicznej w tym modeli 3D oraz rysunków 2D; 
 • Koordynacja międzybranżowa; 
 • Udział w spotkaniach projektowych prowadzonych w środowisku międzynarodowym. 
Nasze wymagania:
 • Doświadczenie w sporządzaniu dokumentacji projektowej sieci i przyłączy gazowych dla gazu niskiego, średniego i wysokiego ciśnienia, dla każdego etapu procesu budowlanego; 
 • Umiejętność wykonywania obliczeń, raportów, specyfikacji i innych dokumentów technicznych; 
 • Doświadczenie w pracy zespołowej, w kontaktach z klientem; 
 • Znajomość współpracy międzybranżowej oraz z instytucjami; 
 • Płynna znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie – na poziomie min. B2; 
 • Znajomość międzynarodowych przepisów dotyczących sieci gazowych (znajomość przepisów stosowanych w Wielkiej Brytanii będzie dodatkowym atutem). 
To oferujemy:
 • Pracę w doświadczonym zespole projektowym, przy międzynarodowych i prestiżowych projektach w firmie obecnej we wszystkich obszarach infrastruktury; 
 • Współpracę z inżynierami z zagranicznych biur Jacobs i i z innymi branżami przy realizacji projektów o globalnej skali; 
 • Możliwość uczestnictwa w inicjatywach związanych z innowacją i jej praktyczne wykorzystanie w optymalizacji procesów z użyciem najnowszych technologii i oprogramowania; 
 • Pakiet benefitów (pakiet medyczny LuxMed, dodatkowe ubezpieczenie na życie, dofinansowanie karty Multisport, system kafeteryjny My Benefit); 
 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze godzin; 
 • Sieci społecznościowe Jacobs: Women’s network, One World, PRISM, Careers Network, Collectively i wiele innych oraz udział w inicjatywach związanych z ich działalnością;
 • Elastyczne godziny pracy (rozpoczynamy między 7:30 - 9:30) i „krótkie piątki” (poniedziałek – czwartek 8.5h, piątek 6h); 
 • Możliwość pracy w biurze lub w modelu hybrydowym (zależne od projektu); 
 • Coroczny zwrot kosztów członkostwa w izbie inżynierów.