Staż - pomoc opiekuna w żłobku

Powiatowy Urząd Pracy w Chorzowie
Staż - pomoc opiekuna w żłobku
Miejsce pracy: Chorzów
Numer: StPr/22/1308
OBOWIĄZKI:
- sprawowanie stałej opieki nad dziećmi;- pomoc w wydawaniu dzieci rodzicom lub upoważnionym na piśmie osobom (przygotowanych do wyjścia po umyciu i zmianie pieluszki lub skorzystania z nocniczka) dzieci wraz z przekazaniem zwięzłego raportu ustnego o zachowaniu, spaniu, jedzeniu itp.;- dbałości o sprawne działanie placówki, utrzymanie ładu i czystości w budynku i otoczeniu;- dbałości o zdrowie, bezpieczeństwo i dobre samopoczucie wszystkich wychowanków żłobka;- opiece nad dziećmi;- wykonywaniu codziennych zabiegów pielęgnacyjnych;- prowadzeniu zajęć wychowaczych z dziećmi na podstawie planu zajęć wychowawczych;- karmieniu dzieci w oznaczonych rozkładem dnia godzinnach i wyrabianie u dzieci straszych nawyków prawidłowego i samodzielnego jedzenia;- obserwacji zdrowia dzieci;- przygotowaniu dzieci do odpoczynku;- spacerów;- kontrolowaniu stanu zabawek i pomocy wychowawczych, czuwanie nad ich właściwym uzupełnianiem i konserwacją.
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: średnie ogólnokształcące
Uprawnienia: Książeczka sanitarno-epidemiologiczna

Miejsce pracy:

Chorzów


Rodzaj umowy:

Nie dotyczy


Wynagrodzenie brutto:

1 565 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Powiatowy Urząd Pracy w Chorzowie