Starszy referent w Dziale Informacji i Koordynacji w Wydziale Obsługi Klientów i Profilaktyk

starszy referent w Dziale Informacji i Koordynacji w Wydziale Obsługi Klientów i Profilaktyki

 

Numer ogłoszenia: Katowice/22/60

Miejsce pracy: Katowice

Forma zatrudnienia / wymiar etatu: umowa o pracę / pełny etat

 

Termin składania ofert: 21.09.2022 r.

 

 

Szczegóły oferty


GŁÓWNE ZADANIA:
 • promowanie zdrowia i postaw prozdrowotnych poprzez organizację stoisk i wydarzeń,
 • organizowanie eventów profilaktycznych w terenie,
 • przygotowywanie materiałów informacyjno-edukacyjnych z obszaru profilaktyki i promocji zdrowia do druku,
 • opracowywanie raportów i dokumentacji merytorycznej z zakresu promocji zdrowia,
 • nadzorowanie korespondencji wewnętrznej i zewnętrznej oraz sprawozdań z realizacji zadań wydziału,
 • realizacja zadań związanych z korpusem oficerów językowych.
WYMAGANIA:

 

Wymagania konieczne:

 • Wykształcenie: średnie lub wyższe (preferowane zdrowie publiczne lub dietetyka)
 • Lata pracy zawodowej: przy wykształceniu średnim wymagane są minimum 3 lata stażu pracy, przy wykształceniu wyższym staż pracy nie jest wymagany.

Wymagania dodatkowe:

 • mile widziane doświadczenie w administracji publicznej,
 • znajomość przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( Dz.U. z 2021 r., poz.1285 z późn. zm.),
 • komunikatywna znajomość języka angielskiego,
 • bardzo dobra znajomość narzędzi z pakietu MS Office, w szczególności Power Point,
 • znajomość mediów społecznościowych,
 • umiejętność nawiązywania kontaktów i prezentowania tematów,
 • wiedza z zakresu promocji zdrowia, chorób cywilizacyjnych, programów profilaktycznych, postaw prozdrowotnych,
 • umiejętność pisania prostym językiem,
 • rzetelność, odpowiedzialność, empatia,
 • kreatywność,
 • obowiązkowość i staranność,
 • wysoka kultura osobista,
 • znajomość tematyki profilaktyki zdrowotnej.

Wymagane dokumenty:

 • CV,
 • podpisany kwestionariusz osobowy,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kopie dokumentów potwierdzających lata pracy zawodowej z tytułu umowy o pracę, umowy zlecenie lub prowadzenia działalności gospodarczej,
 • kopie innych dokumentów zgodnie z wymaganiami stanowiskowymi,
 • podpisane oświadczenia i zgody (zwracamy szczególną uwagę na poprawne wypełnienie dokumentów).

Jeżeli chcesz dowiedzieć się jak prawidłowo złożyć dokumenty lub szukasz dodatkowych informacji dotyczących procesu rekrutacji i technik naboru, skorzystaj z naszego poradnika. Znajdziesz tam również klauzulę informacyjną oraz wzory wymaganych zgód, które ułatwią Ci aplikowanie.

 

ZAPRASZAMY

W przypadku dodatkowych pytań, jesteśmy dla Ciebie dostępni pod nr telefonu: 32 735 15 66 lub e- mailem: rekrutacje@nfz-katowice.pl