Młodszy konserwator archiwalny

Archiwum Państwowe w Katowicach
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Młodszy konserwator archiwalny
Miejsce pracy: Katowice
Ogłoszenie o naborze Nr 113306

Warunki pracy

- praca wymaga wysiłku fizycznego w związku z wykonywaniem prac konserwatorskich, przenoszenie obciążników do prostowania obiektów,


- praca z prasą introligatorską, której zamknięcie i otwarcie wymaga siły fizycznej,


- duża część prac konserwatorskich wymaga pozycji siedzącej,


- kontakt z kurzem archiwalnym mogącym powodować alergie,


- możliwość narażenia na czynniki biologiczne: grzyby, bakterie, pleśnie, pył osiadły,


- budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych,


- narzędzia i materiały pracy: sprzęt i materiały do konserwacji, sprzęt komputerowy
Zakres zadań

 • Przeprowadza na obiektach archiwalnych specjalistyczne zabiegi renowatorskie oraz konserwatorskie celem zabezpieczenia akt
 • Wykonuje zabiegi związane z konserwacją zachowawczą i konserwatorskim przygotowaniem akt do digitalizacji celem umożliwienia bezpiecznej digitalizacji
 • Wykonuje prace introligatorskie - specjalistyczne opakowania, jednostkowe ochronne na materiały archiwalne
 • Współpracuje z oddziałami wewnętrznymi oraz oddziałami zamiejscowymi Archiwum w zakresie przygotowania konserwatorskiego zbiorów do wystaw celem ochrony oryginałów w trakcie eksponowania
 • Przeprowadza ocenę stanu zachowania zasobu celem skontrolowania kondycji materiału przechowywanego w centrali oraz oddziałach zamiejscowych
 • Tworzy dokumentację konserwatorską celem udokumentowania oraz zweryfikowania prawidłowości przeprowadzanych prac konserwatorskich

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie introligatorskie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego w obszarze związanym z renowacją papieru lub introligatorskim obiektów zabytkowych
 • Umiejętność organizacji pracy własnej
 • Dokładność, odpowiedzialność
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Kurs kancelaryjno-archiwalny
 • Znajomość j. angielskiego w stopniu komunikatywnym

Podobne oferty

Archiwista

Warunki pracy - praca biurowa i fizyczna w siedzibie urzędu, - praca przy monitorze komputerowym powyżej 4 godzin dziennie, - praca przy sztucznym oświetleniu, - możliwy kontakt z kurzem, zanieczyszczeniami mikrobiologicznymi i grzybami, - stanowisko pracy...

Data publikacji: 2023-01-06

Firma: Archiwum Państwowe w Katowicach

Lokalizacja: śląskie / Katowice